Privacy & Geheimhouding – Hoe worden gegevens verwerkt?

Home » Werknemers » Privacy & Geheimhouding – Hoe worden gegevens verwerkt?

Privacy & Geheimhouding

Omgang met uw medische gegevens

Uw privacy binnen het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is enorm belangrijk. Daarom leggen wij uit hoe uw gegevens worden verwerkt.

Heeft u een vraag over hoe uw gegevens worden verwerkt? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden deze graag.

privacy

Wie krijgt inzage in mijn privacy gevoelige gegevens?

Het gaat om persoonlijke medische gegevens dus ook de arts of medisch specialist dient zich te houden aan zijn geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat geen van uw persoonlijke informatie zonder toestemming verstrekt wordt aan derden waaronder de huisarts, bedrijfsarts, zorgverzekeraar of werkgever.

Wij zullen dus uw uitslagen nooit doorsturen naar de huis-, bedrijfsarts, werkgever of verzekeraar. Indien u een verwijzing krijgt naar huis- of bedrijfsarts dient u zelf de uitslagen mee te nemen.

Prevenza houdt zich aan de richtlijnen van de NVAB om uw privacy zo goed mogelijk te bewaken.

Hoe zit het met mijn privacy in de groepsrapportage?

Uw gegevens worden geanonimiseerd gebruikt in de groepsrapportage voor de werkgever. Met deze groepsrapportage, over groepen van tenminste 25 personen, krijgt de werkgever inzage in de algehele gezondheidstoestand van de organisatie. Op basis van de resultaten en hoe deze zich verhouden tot het Nederlands en/of branche gemiddelde, wordt de werkgever geadviseerd waar te verbeteren. Zo weet de werkgever niet alleen wat er speelt binnen het bedrijf maar kan hij ook, indien nodig, tijdig de juiste maatregelen treffen.

De geanonimiseerde uitslagen van een groep of afdeling zijn niet terug te leiden tot 1 persoon, onder andere vanwege een minimale groepsgrootte in de rapportage.

De coördinator van het PMO binnen uw bedrijf weet in veel gevallen of u wel of niet heeft meegedaan met het PMO, vanwege betrokkenheid bij hoofdzakelijk de planning van de onderzoeken. Dit is omdat de onderzoeken op locatie worden uitgevoerd en uw afspraak moeilijk door ons in te plannen is. Over de inhoud en resultaten van het PMO is de coördinator uiteraard niet op de hoogte.

Hoe bewaken jullie mijn privacy ná het PMO?

Vanuit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) zijn wij verplicht 15 jaar uw gegevens van het PMO te bewaren.

Voor verplichte medische keuringen (anders dan een regulier PMO) in het kader van blootstelling aan gevaarlijke stoffen geldt een bewaartermijn 40 jaar te rekenen vanaf einde blootstelling.

Voor meer informatie over de bewaartermijn, ga naar De AP (Autoriteit Persoonsgegevens)