Inspanningsverklaring Steinweg-Handelsveem B.V. | Deelnemers

Home » Werknemers » Inspanningsverklaring Steinweg-Handelsveem B.V. | Deelnemers

Voorwaarden deelname gezondheidsprogramma’s

Deelname aan de programma’s is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Neemt u deel aan één van de programma’s, dan geldt onderstaande inspanningsverplichting voor u en voor uw werkgever C. Steinweg – Handelsveem B.V.

  • U neemt deel aan de 30-dagen-uitdagingen of bootcamp trainingen. Deze programma’s worden in opdracht van C. Steinweg – Handelsveem B.V. uitgevoerd door Prevenza.
  • Aan dit programma zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten voor deelname worden betaald door C. Steinweg – Handelsveem B.V. en waar mogelijk uit uw ziektekostenverzekering.
  • U doet aantoonbaar actief mee aan het bootcamp programma: u doet actief mee aan de trainingen.
  • Prevenza rapporteert aan C. Steinweg – Handelsveem B.V. over de wijze en frequentie waarop u traint. Als u onvoldoende actief deelneemt, zal C. Steinweg – Handelsveem B.V. hierover met u het gesprek aangaan.
  • Als u daarna nog steeds onvoldoende actief deelneemt, kan C. Steinweg – Handelsveem B.V. de kosten bij u terugvorderen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden waardoor u niet actief aan het programma kunt deelnemen.
  • U moet eerst de inspanningsverklaring goedkeuren, voordat u mag deelnemen aan het programma.
  • U moet de eindevaluatie over het programma invullen zodat de resultaten van alle deelnemers kunnen worden gemeten en de programma’s kunnen worden verbeterd naar de wensen van C. Steinweg – Handelsveem B.V. medewerkers. Deze eindevaluatie is anoniem. Alle gegevens worden anoniem aan C. Steinweg – Handelsveem B.V. teruggekoppeld.