Inhoud onderzoek & rapport – De werkwijze van het PMO

Home » Werknemers » Inhoud onderzoek & rapport – De werkwijze van het PMO

Onderzoek & Rapport

De inhoud van uw medisch onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bestaat uit drie fases. De voorbereiding, het onderzoek en het rapport.

Heeft u een specifieke vraag over uw de inhoud van uw medisch onderzoek of rapport? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden deze graag.

Een tagcloud (Woordenwolk) van onderwerpen die in het PMO (artikel 18) worden behandeld door de arts.

De voorbereiding

Uitnodiging en Informatie
Wanneer uw werkgever het PMO gaat organiseren, ontvangt u op uw huisadres of per e-mail een persoonlijk uitnodiging. Hierin leest u de inhoud van uw onderzoek en de werkwijze van het PMO. In de brief leest u de manieren waarop u zich kan aanmelden.

Kijk ook naar de Veelgestelde vragen (PMO) en Privacy en Geheimhouding (PMO).

Uw afspraak
Het onderzoek vindt plaats bij u op het werk en duurt ongeveer 2 x 30 minuten afhankelijk van de inhoud van uw Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De eerste helft van het onderzoek vindt plaats bij de assistent. Daarna heeft u het onderzoek en gesprek met de arts.

Inhoud van het Onderzoek

Deel 1: Onderzoek assistent
De basis van het biometrie onderzoek bestaat uit een meting van gewicht, lengte (BMI), buikomvang, vetpercentage en bloeddruk. Verder wordt uw visus (gezichtsscherpte) voor veraf én dichtbij gemeten en wordt uw longfunctie gemeten door middel van een blaastest. Afhankelijk van uw functie, leeftijd en gezondheidsrisico’s krijgt u mogelijk een gehoortest (audiometrie), hartfilmpje (ECG-in-rust), fietstest (ergometrie) of een ander aanvullend onderzoek.

De assistent neemt voor het bloedonderzoek ook 3 buisjes bloed bij u af. Dit gebeurt middels een venapunctie (bloedafname uit de elleboog). Uw bloed wordt onderzocht op ontstekingen, bloedarmoede, cholesterol, suiker, leverfunctie en nierfunctie. Indien u angstig bent voor naalden of bloed is het raadzaam om dit aan te geven, de assistent zal hier rekening mee houden.
Voor een betrouwbare meting van het cholesterol is het belangrijk tenminste 4 uur voorafgaand aan het medisch onderzoek niet te eten of te drinken, met uitzondering van een onbelegde cracker of koffie/water/slappe thee (zonder suiker!!). Als u kort voor de bloedafname nog eet/drinkt, kan dit het glucose- en cholesterolgehalte beïnvloeden.

Deel 2: Onderzoek arts
De basis van het gesprek met de arts is de anamnese: uw medische geschiedenis. Dit geeft de arts inzicht in uw gezondheidsklachten, maar ook gezondheidsrisico’s zoals hart- en vaatziekten of eventuele familiaire aandoeningen Mogelijk heeft u al een vragenlijst ingevuld, anders vraagt de arts u de belangrijkste zaken.

Ook voert de arts het uitgebreid lichamelijk onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op uw KNO, hoofd, hals, huid, hart en longen, buik, extremiteiten, bloedvaten, zenuwstelsel, gewrichten en rug.

Tot slot neemt de arts alle uitslagen en afwijkingen met u door. Dan krijgt u gelijk een (voorlopig) gezondheidsadvies dat in gaat op uw grootste gezondheidsrisico’s of belangrijkste onderwerpen.

Het rapport

Medisch rapport
Alle uitslagen van het medisch onderzoek worden door de arts verwerkt tot een medisch rapport. Dit rapport ontvangt u 3 à 4 weken na uw medisch onderzoek op uw opgegeven postadres/woonadres. U bent de enige die dit rapport ontvangt. (Lees ook Privacy en Geheimhouding (PMO)).

Als u een verwijzing heeft ontvangen, kunt u met dit rapport naar uw huisarts of specialist.

Vanuit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) zijn wij verplicht 15 jaar uw gegevens van het PMO te bewaren. Voor verplichte medische keuringen (anders dan een regulier PMO) in het kader van blootstelling aan gevaarlijke stoffen geldt een bewaartermijn 40 jaar te rekenen vanaf einde blootstelling.