Taken van de werkgever en coördinator – Werkwijze PMO

Home » Werkgevers » Taken van de werkgever en coördinator – Werkwijze PMO

Werkwijze PMO

Taken van de werkgever / coördinator

Een goede werkwijze is essentieel voor het laten slagen van een PMO. In het onderstaande overzicht vindt u de taken van de werkgever en haar coördinator om het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te laten slagen.

Het PMO full-service laten uitvoeren? Neem contact met ons op voor de projectmogelijkheden.

Tagcloud (Woordenwolk) met woorden van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en alle Arbo-gerelateerde onderwerpen bij Prevenza en taken.

1. Voorbereiding

Falen in de voorbereiding = voorbereiden op falen. Daarom is het voortraject van groot belang.

Taken werkgever

Uw RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is een beginpunt en helpt de inhoud van het PMO te bepalen. Welke gezondheidsrisico’s zijn er voor werknemers en hoe worden deze geminimaliseerd?

Taak werkgever: RI&E aanleveren

De bedrijfsarts en HR afdeling hebben beide veel kennis over de gezondheid van de medewerkers. Waar moet in het PMO extra aandacht aan besteed worden? Wat is er momenteel al mogelijk qua gezondheidstrajecten en hoe past het PMO hierin?

In een persoonlijk gesprek met onze adviseur, bespreekt u de gezondheidssituatie van uw werknemers, het doel van het PMO en de inzet voor eventuele gezondheidsinterventies.

Taak werkgever: overleg met adviseur Prevenza

Is er eerder een PMO uitgevoerd? Wat werd er onderzocht en wat was de uitkomst? Eventuele interventies? Welke doelstellingen? Hertesten?

Al deze informatie is van belang om nog meer focus aan te brengen in het onderzoek van de arts.

Taak werkgever: Resultaten/Adviezen eerdere PMO’s analyseren

Het budget dicteert in zekere mate de mogelijkheden voor aanvullend onderzoek. Dit heeft meerwaarde voor de organisatie als geheel, maar ook voor de medewerkers individueel. Verder moeten doelen worden vastgesteld, onder andere voor een correcte evaluatie na afloop van het PMO.

Taken werkgever: Budget bepalen en doelen vaststellen voor het PMO

2. Uitvoering

Kern van het PMO is het daadwerkelijke medisch onderzoek. Hiervoor moet een planning worden opgesteld en onderzoeksruimte worden geregeld.

Taken werkgever

Prevenza verzorgt de uitnodiging van alle werknemers en inventarisatie van deelnemers. Hiervoor hebben wij gegevens van de werknemers nodig waaronder de naam en het e-mailadres. Moet de uitnodiging per post worden gestuurd? Dan hebben wij ook de adresgegevens nodig.

Taak werkgever: NAWT gegevens werknemers aanleveren

De onderzoeken worden uitgevoerd op locatie bij de werkgever. Daarvoor moeten (vergader)kamers worden gereserveerd en een planning worden opgesteld. Dit kan heel eenvoudig met onze planning tool.

Taak werkgever: Planning opstellen en onderzoeksruimtes reserveren

Op de dagen dat de onderzoeken worden uitgevoerd, heeft de werkgever geen vaste taken, behalve de voorbereiding van de onderzoeksruimte en welkomst/ondersteuning van de arts en assistent. De arts en assistent werken deze dag(en) volgens de opgestelde planning.

Taak werkgever: Voorbereiden onderzoeksruimtes & Welkomst arts en assistent

3. Afronding & Evaluatie

Na afloop van de onderzoeken volgt de evaluatie, rapportage en het advies.

Taken werkgever

De werkgever ontvangt de (100% anonieme) groepsrapportage. Deze wordt tijdens een persoonlijke afspraak doorgenomen.

Taak werkgever: Bespreking groepsrapportage

Omdat het PMO onderdeel is van een terugkerende cyclus, helpt evalueren bij de continue verbetering van het PMO. Prevenza stuurt alle deelnemers een evaluatieformulier toe en bespreekt deze vervolgens (anoniem) met de werkgever.

Taak werkgever: Bespreking evaluatie PMO

In iedere organisatie valt gezondheidswinst te behalen. Welke is dat voor uw organisatie? Wij ondersteunen u in het kiezen en uitzetten van de juiste interventies.

Taak werkgever: Interventietrajecten opstarten op basis van resultaten PMO