Health Program Plus (HPP) – Gezondheidsprogramma voor de investerende werkgever

Home » Werkgevers » Health Program Plus (HPP) – Gezondheidsprogramma voor de investerende werkgever

Health Program Plus: PMO + Leefstijl + Mentaal + Omgeving + …..

Werknemers zijn het kapitaal van de organisatie en dus belangrijk om goed voor te zorgen. Met het Health Program Plus van Prevenza investeert de werkgever op een duurzame manier in zijn medewerkers. Zowel op fysiek als mentaal vlak.

Voordelen

  • Minder (ziekte)verzuim
  • Hogere arbeidsproductiviteit
  • Actievere medewerkers
  • Doorlopend en uitbreidbaar
  • Subsidiemogelijkheid ESF (Duurzaam inzetbaarheid)

HPP in ‘t kort

Het Health Program Plus (HPP) ondersteund werknemers bij het verbeteren van hun gezondheid. Dit doen wij met behulp van:

  1. Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  2. Data driven leefstijl interventies (voeding, sport en ontspanning)
  3. Psychische ondersteuning en begeleiding (werk/privé balans, PoP)
  4. Verbetering van het werkklimaat vanuit de werkgever

Het programma start met een hoogwaardig medisch onderzoek, uitgevoerd door een arts. Controle van de algehele gezondheid, risicobepaling op hart- en vaatziekten, maar ook als nul-meting voor HPP. Interventies gericht op voeding, sport en ontspanning worden vervolgens samen met de personal trainer afgestemd op de huidige gezondheid en basisconditie (die volgt uit het medisch onderzoek) en doelen van de deelnemer. Face to face (iedere 3 maanden) en op afstand (continu) monitoren onze personal trainers de voortgang van de trainingen en algehele leefstijl. Psychische ondersteuning door de HR-adviseur helpt bij het verbeteren van de werk/privé-balans, de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

Tot slot adviseren en ondersteunen wij de werkgever bij het actief verbeteren van het werkklimaat. Hierbij geldt: geen woorden maar daden.

HPP: Project duurzaam inzetbaarheid

Een kernwaarde van HPP is gedragsverandering: vervanging van oude ongezonde patronen door nieuwe gezondere patronen. Veel gedrag is te veranderen, maar het is vaak de vraag of iemand het echt wil. Daarom is HPP een vrijwillig gezondheidstraject, met meerdere instapmomenten per jaar. De eigen medewerkers die resultaat behalen met HPP nemen collega’s op sleeptouw. Dit stimuleert het bottom-up effect.

Het Health Program Plus is een doorlopend gezondheidstraject waarmee tevens aan de wettelijke verplichting van de Arbowet (Artikel 18) wordt voldaan. De uiteindelijke kosten van het traject hangt af van het aantal deelnemers, de mate van ondersteuning en eventuele subsidiemogelijkheid vanuit de ESF.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Voor informatie over onze tarieven of het maken van een afspraak, neem contact op met een van onze adviseurs.