Groepsrapportage – Anoniem PMO rapport voor de werkgever

Home » Werkgevers » Groepsrapportage – Anoniem PMO rapport voor de werkgever

Groepsrapportage

Anonieme groepsresultaten

Zijn er meer dan 25 deelnemers bij het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), dan krijgt de werkgever een groepsrapportage.

Kennismaken of een offerte ontvangen voor het PMO? Neem dan contact met ons op.

Groepsresultaten

Prevenza biedt de mogelijkheid tot het maken van een groepsrapportage, waarin alle resultaten van de medisch onderzoeken en vragenlijsten zijn verwerkt.

Hoe groter het personeelsbestand en hoe hoger deelnamepercentage aan het PMO, des te accurater de resultaten zijn. Er kan dan ook onderscheid gemaakt worden tussen afdelingen of leeftijdsgroepen.

Op basis van de uitslagen en hoe deze zich verhouden tot het Nederlands en/of branche gemiddelde, wordt het advies opgesteld dat u helpt de belangrijkste punten te verbeteren. Zo weet u wat er speelt binnen het bedrijf en kunt u, wanneer nodig, tijdig de juiste maatregelen treffen.

Wilt u een voorbeeld van de groepsrapportage? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Privacy en anonimiteit

Om de privacy van werknemers te beschermen, dient een groep in de groepsrapportage uit minstens 25 personen te bestaan. Bij minder deelnemers (als deel of geheel) is een (deel)rapportage niet mogelijk.