Onnodige medische zorg tegengaan vergt doorbreken van patronen

Mensen ondergaan soms medische verrichtingen die geen gezondheidswinst opleveren. Het blijkt niet eenvoudig om deze ongewenste ‘medicalisering’ terug te dringen. Volgens de Gezondheidsraad zijn er verbeteringen nodig in het arts-patiënt contact, in de betrouwbaarheid van medische informatie op internet, in de regels voor de toelating van nieuwe medische apparatuur en in de opstelling van medische richtlijnen.