PMO / PAGO: Preventief Medisch Onderzoek

Home » Medisch Onderzoek » PMO / PAGO: Preventief Medisch Onderzoek

PMO leidt tot gezondere werknemers die duurzaam inzetbaar blijven.

Naast de wettelijke verplichting, kent een PMO veel voordelen voor zowel werknemers als de werkgever. Gezondheidsklachten als gevolg van het werk en de leefstijl komen in een vroeg stadium aan het licht. Individuele medewerkers krijgen van de arts advies over gezonde werk- en leefgewoonten. De arts geeft ook de werkgever advies om de gezondheid van groepen werknemers beter te beschermen. PMO leidt zo tot kostenbesparingen.

Voordelen

  • Arts (BIG-geregistreerd)
  • Bij u op locatie
  • Vast contactpersoon/aanspreekpunt
  • Groepsrapportage werkgever
  • Gecombineerd met beroepskeuring

Organiseren van een PMO

Een PMO is wettelijk verplicht en de inhoud wordt per persoon afgestemd op de gezondheidsrisico’s van het werk. Hiervoor gebruiken wij de RI&E, VCA eisen, arbocatalogus en indien beschikbaar functieomschrijvingen.

Voorbereiding

Kant en klare documentatie, handige checklists en een vast aanspreekpunt bij Prevenza. Onze PMO adviseur begeleidt u bij het gehele PMO traject, zoals het uitnodigen van medewerkers.

Uitvoering

Het PMO wordt op locatie uitgevoerd door een arts met assistent (BIG-geregistreerd). Werknemers krijgen een uitgebreid medisch onderzoek gericht op leefstijl, arbeidsrisico’s, fysieke en geestelijke belasting.

Rapport & Evaluatie

Anoniem groepsrapport voor de werkgever. Persoonlijk rapport voor de werknemer. Altijd met gezondheidsadviezen van de arts.

Inhoud van het onderzoek

Ieder PMO is maatwerk. Dus welke onderzoeken worden er uitgevoerd? Dat hangt af van de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s (verschil in functie), leeftijd en wettelijke voorschriften. Dit wordt vooraf in kaart gebracht waardoor er ook vooraf duidelijk is over de kosten van het PMO.

Standaard onderzoek houdt in het meten van lengte, gewicht, BMI, bloeddruk, buikomvang, vetpercentage, longfunctie, visus/ogen, bloedonderzoek met o.a. cholesterol, bloedsuiker, nierfunctie, leverfunctie en bloedarmoede. En omdat ieder onderzoek met een BIG-geregistreerd arts is, onderzoekt de arts ook het bewegingsapparaat (o.a. nek, schouders, rug, knieën) en controleert hij of zij de longen en longvelden en luistert naar het hart. Ook het zenuwstelsel wordt gecontroleerd d.m.v. verschillende proeven.

Aanvullend onderzoek zoals een gehoortest (audiometrie), beeldschermtest (visustest dichtbij), hartfilmpje (ECG-in-rust), fietstest (ergometrie) of aanvullend bloedonderzoek (toxicologie), behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Een tagcloud (Woordenwolk) van onderwerpen die in het PMO (artikel 18) worden behandeld door de arts.

Beroepskeuringen combineren met PMO?

Wettelijke verplichte beroepskeuringen zoals bodemsaneringskeuringen, chauffeurskeuringen en asbestkeuringen kunnen worden gecombineerd met een PMO. Kosteneffectief voor werkgever, gemakkelijk voor de werknemer.

Is PMO hetzelfde als PAGO?
PMO is sinds 2006 de vervanger PAGO. Vier belangrijke verschillen:

  • De werkgever en de ondernemingsraad zijn actief bij het PMO betrokken. Zij hebben inbreng bij de inhoud van het PMO en de interventietrajecten. Dat was bij PAGO niet altijd het geval.
  • Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar uw gezondheid, maar ook om acties naar aanleiding van dat onderzoek om de gezondheid van u en uw collega’s te beschermen of verbeteren.
  • In PMO is ook aandacht voor leefstijl en geestelijke gezondheid. Erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk en daarbuiten!
  • Eventuele verplichte keuringen (wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

Kosten van een PMO

De kosten van het PMO hangen af verschillende factoren. Vooral het aantal medewerkers (deelnemers aan het PMO), de inhoud van het onderzoek en de benodigde projectondersteuning zijn belangrijk bij de kostenberekening. Ook kan, indien gewenst, een schatting worden gemaakt over de opvolging met gezondheidstrajecten.

Offerte ontvangen? We maken graag een vrijblijvende kostenberekening voor u. Alle kosten van het onderzoek worden vooraf berekend en duidelijk inzichtelijk gemaakt.

De kosten van een PMO lopen uiteen. Voor een indicatie van de kosten maken we graag een afspraak met u. Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek.