PMO: Preventief Medisch Onderzoek

Home » Medisch Onderzoek » PMO: Preventief Medisch Onderzoek

PMO voor gezondere werknemers.

Met PMO beschermt en bewaakt u de gezondheid van medewerkers. Gezondheidsklachten als gevolg van het werk en de leefstijl komen in een vroeg aan het licht. Medewerkers krijgen advies van de arts over gezonde werk- en leefgewoonten. De arts geeft ook de werkgever advies om de gezondheid van groepen werknemers beter te beschermen. PMO leidt zo tot kostenbesparingen.

Waarom Prevenza?

  • Bij u op locatie
  • Maatwerk onderzoek
  • Vast contactpersoon/aanspreekpunt
  • Groepsrapportage werkgever

Inhoud van een PMO

Ieder PMO is maatwerk. De inhoud van het onderzoek hangt af van de functie, leeftijd en het wettelijk kader.

Standaard onderzoek vragenlijst/vraaggesprek, meting lengte, gewicht, BMI, bloeddruk, buikomvang, vetpercentage, longfunctie, visus/ogen, bloedonderzoek.

Aanvullend onderzoek uitgebreid lichamelijk onderzoek, fysiek onderzoek, gehoortest (audiometrie), beeldschermtest (visustest dichtbij), hartfilmpje (ECG-in-rust), fietstest (ergometrie), aanvullend bloedonderzoek (toxicologie), etcetera.

Vergoeding Zilveren Kruis Present!

Het PMO van Prevenza is op alle belangrijke punten positief beoordeeld door ZKA. Daarom krijgt u een vergoeding voor het PMO vanuit de Zilveren Kruis Present! Polis !

Heeft uw organisatie een Present! polis? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Logo Zilveren Kruis Achmea

Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek.