PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

Home » Medisch Onderzoek » PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

PAGO: gezondheidsrisico’s die horen bij het werk

Het PAGO is een wettelijk verplicht onderzoek. Gezondheidsrisico’s van het werk worden vroegtijdig in kaart gebracht met als doel dat deze risico’s zich niet ontwikkelen tot gezondheidsklachten. De medewerker en werkgever krijgen beide advies om de gezondheid te bewaken en te verbeteren.

Voordelen

  • Persoonlijk onderzoek
  • Bij u op locatie
  • Vast contactpersoon/aanspreekpunt
  • Groepsrapportage werkgever
  • Lage kosten
Logo Zilveren Kruis Achmea

Vergoeding vanuit Zilveren Kruis Achmea

Het PAGO van Prevenza is op alle belangrijke punten positief beoordeeld door ZKA. Daarom krijgt u een vergoeding voor het PMO / PAGO vanuit de Zilveren Kruis Present! Polis !

Heeft uw organisatie een Present! polis? Neem contact met ons op voor meer informatie.

PAGO aanbieden aan medewerkers

Een PAGO is wettelijk verplicht en de inhoud wordt per persoon afgestemd op de gezondheidsrisico’s van het werk. Hiervoor gebruiken wij de RI&E, VCA eisen, arbocatalogus en indien beschikbaar functieomschrijvingen.

Een tagcloud (Woordenwolk) van onderwerpen die in het PMO (artikel 18) worden behandeld door de arts.

Inhoud van het onderzoek

Ieder PAGO is maatwerk want het wordt aangepast aan de functie, leeftijd en het wettelijk kader.

Standaard onderzoek vragenlijst of vraaggesprek werkbeleving, longfunctiemeting, visustest (ogen).

Optioneel onderzoek uitgebreid lichamelijk onderzoek, gehoortest (audiometrie), beeldschermtest (visustest dichtbij), hartfilmpje (ECG-in-rust), fietstest (ergometrie), bloedonderzoek, meting BMI, buikomvang, bloeddruk.

Is PAGO hetzelfde als PMO?
Nee, omdat PAGO de voorloper is van het PMO (vervangen sinds 2006), zijn er vier belangrijke verschillen:

  • De werkgever en de ondernemingsraad zijn actief bij het PMO betrokken en daardoor hebben zij hebben inbreng bij de inhoud van het PMO en de interventietrajecten. Dat was bij PAGO niet altijd het geval.
  • Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar uw gezondheid, maar ook om acties naar aanleiding van dat onderzoek om de gezondheid van u en uw collega’s te beschermen of verbeteren.
  • In PMO is ook aandacht voor leefstijl en geestelijke gezondheid. Erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk en daarbuiten!
  • Eventuele verplichte keuringen (wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

Offerte PAGO

De kosten van het PAGO hangen af verschillende factoren. Vooral het aantal medewerkers (deelnemers aan het PAGO), de inhoud van het onderzoek en de benodigde projectondersteuning zijn belangrijk bij de kostenberekening.

Offerte ontvangen? We maken graag een vrijblijvende kostenberekening voor u. Alle kosten van het onderzoek worden vooraf berekend en duidelijk inzichtelijk gemaakt.

De kosten van een PAGO lopen uiteen. Voor een indicatie van de kosten maken we graag een afspraak met u. Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek.