Categorie: Gezondheidsraad

Bericht

Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk

De raad heeft sterk bewijs gevonden voor het bestaan van nadelige gezondheidseffecten van nachtwerk op de lange termijn. Veertig jaar nachtwerk leidt tot een verhoging van het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten van 7 tot 8%. Eerder werd er een verband vermoed tussen nachtwerk en borstkanker. Op basis van nieuwe...

Bericht

Nieuwe Beweegrichtlijn Gezondheidsraad 2017

Beweegrichtlijnen 2017 Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en, hart- en vaatziekten, en depressieve symptomen en, bij...

Bericht

Rijgeschiktheid bij diabetes mellitus

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over rijgeschiktheid bij diabetes mellitus naar aanleiding van een wijziging in de Europese regelgeving. De vaste Commissie Rijgeschiktheid van de raad onderschrijft het nieuwe voorstel om iemand met diabetes mellitus bij afgifte of verlenging pas een rijbewijs te verstrekken drie maanden na een ernstige...

Bericht

Onnodige medische zorg tegengaan vergt doorbreken van patronen

Mensen ondergaan soms medische verrichtingen die geen gezondheidswinst opleveren. Het blijkt niet eenvoudig om deze ongewenste ‘medicalisering’ terug te dringen. Volgens de Gezondheidsraad zijn er verbeteringen nodig in het arts-patiënt contact, in de betrouwbaarheid van medische informatie op internet, in de regels voor de toelating van nieuwe medische apparatuur en in de opstelling van medische richtlijnen.

Bericht

Niek de Wit over medicalisering

Het advies Maat houden met medisch handelen werd relatief geruisloos ontvangen. Misschien omdat de titel geen tegenstand wekt; iedereen wil tenslotte minder zinloze zorg. Volgens de commissievoorzitter, de Utrechtse hoogleraar huisartsgeneeskunde prof. dr. Niek de Wit, blijkt de complexiteit van de problematiek pas uit de analyse van  concrete voorbeelden. De gewenste test van de één,...